Kệ Double Deep

    Kệ Double Deep là kệ Selective nhưng được double lên với sức chứa gấp đôi.

    Đây là một giải pháp lý tưởng để lưu trữ nhiều lượng pallet của cùng một sản phẩm và hệ thống là không gian hiệu quả do số lần nhập hàng ngày càng nhiều.

    Danh mục: