Kệ để hàng

    Kệ chứa hàng (hay kệ để hàng) là vật dụng để nâng, đỡ và chứa hàng hóa.

    Kệ chứa hàng gồm nhiều loại đa dạng về tải trọng và kiểu dáng nên được sử dụng phổ thông trong nhà kho tất cả các ngành nghề, bao gồm:

    • Kệ Tải Trọng Nặng
    • Kệ Tải Trọng Trung Bình
    • Kệ Tải Trọng Nhẹ