Kệ Drive In

    Kệ Drive in là hệ thống kệ tải trọng nặng được thiết kế cho kho chứa hàng sử dụng đồng nhất một loại pallet thường là loại pallet rộng 1200mm.

    Kệ Drive in có thể tiết kiệm tối đa diện tích nhà kho

    Danh mục: