Kệ tay đỡ

    Kệ tay đỡ là giải pháp tối ưu để lưu trữ tất cả các loại hàng hóa không ổn định kích thước dài theo chiều ngang hoặc chiều dọc như: kệ kho chứa gỗ xẻ, kệ kho chứa ống thép, kệ kho chứa máy móc trang thiết bị, và để lưu trữ hàng hóa và tấm bảng

    Danh mục: