Kệ trung tải

    Kệ trung tải có tải trọng từ 200 – 600kg / tầng. Là loại kệ thích hợp để chứa phụ tùng và lưu trữ sản phẩm hàng hóa có tải trọng trung bình.

    Danh mục: