Kệ khuôn

    Kệ Khuôn hay còn gọi là Mold Rack dùng để lưu trữ hàng hóa tối đa và lựa chọn linh hoạt.

    Kệ khuôn thuộc kệ trọng tải nặng dùng để lưu giữ khuôn mẫu trong ngành nhựa, đồ gá cho các xưởng cơ khí.

    Danh mục: