Kệ chứa hàng

    Kệ chứa hàng có ứng dụng khác nhau và được phân loại theo tải trọng, bao gồm: kệ tải trọng nặng, kệ trung tải và kệ tải trọng nhẹ

    Kệ chứa hàng chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng nhanh chóng, sắp xếp gọn gàng tiết kiệm không gian kho xưởng…

     

    Danh mục: Từ khóa: